Національний авіаційний університет (НАУ)

Емблема:
Оценіть ВНЗ
(1 Голосувати)
Область: Київська область
Рік заснування: 1933
Форма власності: Державна
Акредитація: IV рівень
Форма навчання: очна (денна), заочна
Рівень кваліфікації: бакалавр, магістр
Адреса: просп. Космонавта Комарова, 1, м Київ, 03058
Телефон: (044) 406-70-38
Сайт: http://nau.edu.ua/
Наявність безкоштовного навчання: так
Наявність платного навчання: так
Наявність військової кафедри: так
Наявність гуртожитоку: так
Післядипломна освіта: так
Аспірантура: так
Підготовче відділення: так
Студентів: 35000
Викладачів: 280


Напрямок навчання: Авіація, ракетобудування, Автоматизація та приладобудування, Архітектура і будівництво, Журналістика, Інформаційна сфера, Культура та мистецтво, Маркетинг, Математика і статистика, Менеджмент, Промисловість, Соціальна робота, Сфера обслуговування, Транспорт, Економіка, Електроніка та комунікації, Енергетика, Політика, Право, Психологія, Філологія, Географія, геологія

 


Інформація о ВНЗ


 


Детальніше про ВНЗ


Витоки університету — в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році: Постановою Ради Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факультету Київського політехнічного інституту був заснований Київський авіаційний інститут.

У подальшому його назва змінювалася: Київський інститут цивільного повітряного флоту (1947 рік), Київський інститут інженерів цивільної авіації (1965 рік), Київський міжнародний університет цивільної авіації (1994 рік), Національний авіаційний університет (2000 рік).

Сьогодні Національний авіаційний університет (НАУ) – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого 15 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 270 докторів наук, професорів і понад 900 кандидатів наук, доцентів. До навчального процесу залучаються провідні спеціалісти авіакомпаній і промислових підприємств. Серед викладачів – 80 заслужених діячів науки і техніки та лауреатів Державних премій.

У складі університету: п'ятнадцать інститутів, сім коледжів, технікум, два ліцеї, Центр повітряного та космічного права, Європейські регіональні центри Міжнародної організації цивільної авіації (IСАО).

Територія університету становить 72 га, загальна площа навчальних корпусів – 140 тис. кв. м. У навчальному процесі використовуються 75 літаків та вертольотів, 42 авіаційнi двигуни, 3 комплекснi авіаційнi тренажери, 240 бортових систем, моделюючих стендів, понад 6000 сучасних комп’ютерів.

Книжковий фонд науково-технічної бібліотеки складає понад 2,6 млн. примірників. Університет має єдиний в світі навчальний ангар, навчальний аеродром, радіополігон та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси.

Студентське містечко університету це – 11 гуртожитків, їдальня на 1000 місць, інтернет-кафе, студентське “Бістро”, медичний центр, оснащений сучасним діагностично-лікувальним обладнанням, профілакторій, Центр культури і мистецтв із залом на 1500 місць, Центр спорту та здоров’я, на базі якого тренуються збірні команди з багатьох видів спорту, переможці змагань різного рівня. Популярними серед співробітників та студентів є яхт-клуб і гуртки авiамоделювання та дельтапланеризму.


Факультети і спеціальності   

вгору ↑


Факультети НАУ

 • Аерокосмічний факультет
 • Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
 • Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
 • Факультет архітектури, будівництва та дизайну
 • Факультет економіки та бізнес-адміністрування
 • Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
 • Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
 • Факультету міжнародних відносин
 • Факультет транспорту, менеджменту і логістики
 • Юридичний факультет

Факультети і спеціальності НАУ

Аерокосмічний факультет

Має у своєму складі 11 кафедр:

 • Кафедра авіаційних двигунів (АД)
 • Кафедра автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ)
 • Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (АДБПЛА)
 • Кафедра гідрогазових систем (ГГС)
 • Кафедра пітримання льотної придатності повітряних суден (ПЛППС)
 • Кафедра конструкції літальних апаратів (КЛА)
 • Кафедра Машинознавства, стандартизації та сертифікації (МСС)
 • Кафедра механіки (МЕХ)
 • Кафедра технологій аеропортів (ТА)
 • Кафедра загальної та прикладної фізики (ЗПФ)
 • Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, (КЕСТ)

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій

Має у своєму складі 9 кафедр:

 • Кафедра аеронавігаційних систем (АНС)
 • Кафедра телекомунікаційних систем (ТКС)
 • Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК)
 • Кафедра авіоніки
 • Кафедра електроніки
 • Кафедра аерокосмічних систем управління (КАКСУ)
 • Кафедра радіоелектронних пристроїв і систем (РПС)
 • Кафедра авіаційної англійської мови (ААМ)
 • Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Має у своєму складі 7 кафедр:

 • Кафедра аерокосмічної геодезії
 • Кафедра цивільної та промислової безпеки
 • Кафедра біотехнології
 • Кафедра екології
 • Кафедра землеустрою та кадастру
 • Кафедра хімії і хімічної технології
 • Кафедра біокібернетики та аерокосчічної медицини

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Має у своєму складі 6 кафедр:

 • Кафедра комп'ютерних технологій будівництва
 • Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
 • Кафедра архітектури
 • Кафедра основ архітектури, дизайну та містобудування
 • Кафедра комп'ютерних технологій дизайну і графіки
 • Кафедра дизайну інтер'єру

Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Має у своєму складі 8 кафедр:

 • Кафедра економіки повітряного транспорту
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра економіки та бізнес-технологій
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 • Кафедра обліку і аудиту

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Має у своєму складі 9 кафедр:

 • Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації
 • Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій
 • Кафедра прикладної інформатики
 • Кафедра комп'ютеризованих систем управління
 • Кафедра інженерії програмного забезпечення
 • Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації
 • Кафедра комп'ютерних систем та мереж
 • Кафедра безпеки інформаційних технологій
 • Кафедра засобів захисту інформації

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Має у своєму складі 12 кафедр:

 • Кафедра історії та документознавства
 • Кафедра англійської філології і перекладу
 • Кафедра авіаційної психології
 • Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
 • Кафедра соціології і політології
 • Кафедра соціальних технологій
 • Кафедра іноземних мов за фахом
 • Кафедра іноземної філології
 • Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики
 • Кафедра філософії
 • Кафедра української мови та культури
 • Кафедра фізичної культури та спортивної підготовки

Факультету міжнародних відносин

Має у своєму складі 9 кафедр:

 • Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
 • Кафедра міжнародного права
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра журналістики
 • Кафедра реклами і зв'язків з громадськістю
 • Кафедра міжнародного туризму та країнознавства
 • Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій
 • Кафедра сходознавства

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Має у своєму складі 5 кафедр:

 • Кафедра організації авіаційних перевезень
 • Кафедра організації авіаційних робіт та послуг
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Кафедра логістики
 • Кафедра вищої математики

Юридичний факультет

Має у своєму складі 4 кафедр:

 • Теорії та історії держави і права
 • Конституційного і адміністративного права, кримінального права і процесу
 • Цивільного права і процесу
 • Господарського, повітряного та космічного права

Абітурієнтам

вгору ↑


Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел: (044) 497-41-05, (044) 406-70-38.

Консультаційний центр: тел. (044) 497-41-05, (044) 406-70-38.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу

 • заяву на ім'я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат (и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний перелік всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел: (044) 497-41-05, (044) 406-70-38.


Показати на мапі

вгору ↑


Прочитано 4699 разів

Галерея зображень

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://ua-education.pro/uk/oblast-2/kievskaya/natsionalnyj-aviatsionnyj-universitet-nau#sigProId645acceef3

Рекомендуємо

Рейтинг ВНЗ України

 • Кращі медичні вузи України +

  Лікар жінка на тлі медичного університету.   У світі медичне освіту грає ключову роль формуванні майбутніх фахівців охорони здоров'я. Детальніше
 • Рейтинг найкращих педагогічних ВНЗ України +

  Жінка педагог на фоні університету.   Україна багата своєю освітньою спадщиною і дбайливо зберігає традиції якісної освіти. Детальніше
 • Рейтинг вступників до ВНЗ Украйни - зарахованих на бюджет +

  Дівчина студент біля університету. Прапор України у руках   В Україні система вищої освіти має свої особливості, включаючи процес відбору абітурієнтів на бюджетні місця у ВНЗ. Детальніше
 • Рейтинг ВНЗ в Україні, куди абітурієнти поступили на контракт +

  Жінка студента з контрактом в руках на фоні університету.   Вступ до університету - це важливий етап у житті кожного випускника школи. Детальніше
 • Рейтинг приватних ВНЗ України щодо зарахованих абітурієнтів +

  Жінка студент з документами в руках на фоні приватного університету.   Вступ до університету – це важливий етап у житті кожного студента, а вибір між державним та приватним ВНЗом може бути Детальніше
 • Кращі навчальні заклади регіонів України +

  Жінка студент з картою регіонів України в руках ближче до обличчя на тлі університету.   Вступ до вищого навчального закладу – це важливий крок у житті кожного абітурієнта. Детальніше
 • ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів +

  Жінка студент тримає близько до обличчя транспарант   Оцінка кращого університету в Україні для складання рейтингу ТОП 100 ВНЗ включає ряд критеріїв, які оцінюються та враховуються організаторами Детальніше
 • 1