Рейтинг вступників до ВНЗ Украйни - зарахованих на бюджет

Дівчина студент біля університету. Прапор України у руках

 

В Україні система вищої освіти має свої особливості, включаючи процес відбору абітурієнтів на бюджетні місця у ВНЗ.

Цей процес зумовлений не тільки академічними досягненнями студентів, а й конкуренцією до цих місць. Рейтинг зарахованих до бюджету стає індикатором як якості освіти, і соціальної мобільності країни.

Процес відбору та рейтингові системи

Відбір абітурієнтів на бюджетні місця у ВНЗ України зазвичай здійснюється на конкурсних засадах. Абітурієнти надають свої результати Єдиного державного іспиту (ЄДІ) або інші стандартизовані тести, а також вказують свої переваги щодо спеціальності та університету.

Рейтинг зарахованих до бюджету, як правило, формується на основі кількох факторів:

  • Бали ЄДІ (абітурієнтського тестування): Результати іспитів є ключовим критерієм відбору. Чим вищі бали, тим вища ймовірність зарахування на бюджетне місце.
  • Конкурсна складова: Залежно від спеціальності та вишу конкурс може бути різним. Наприклад, популярні спеціальності затребувані великою кількістю абітурієнтів, що робить конкурс жорсткішим.
  • Додаткові критерії: Деякі вищі навчальні заклади можуть враховувати додаткові показники, такі як олімпіади, наукові роботи, соціальна активність тощо.

Значення рейтингу зарахованих до бюджету

Рейтинг зарахованих до бюджету є не лише статистичний індикатор успіху окремого абітурієнта, а й узагальнену картину конкуренції в освітній сфері країни. Він відображає попит на освіту у певних галузях та вишах, а також ефективність системи підготовки школярів.

Крім того, рейтинг є важливим інструментом для покращення якості освіти. Він дозволяє вишам оцінити свою привабливість для абітурієнтів та виявити слабкі місця у своїй системі підготовки. Також він допомагає уряду та освітнім організаціям оптимізувати розподіл бюджетних місць та ресурсів відповідно до потреб суспільства.

Виклики та перспективи

Хоча рейтинг зарахованих до бюджету є важливим інструментом оцінки освітньої системи України, є й виклики, з якими стикаються як університети, так і абітурієнти. Серед них - неоднорідність як підготовка школярів, нерівномірний розподіл освітніх ресурсів, а також необхідність постійного оновлення критеріїв відбору для відповідності вимогам ринку праці.

Проте з урахуванням активних реформ у сфері освіти, включаючи модернізацію програм навчання, розвиток онлайн-освіти та посилення академічної мобільності, рейтинг зарахованих до бюджету може продовжити служити важливим інструментом для підвищення доступності та якості вищої освіти в Україні.

Нижче наведено рейтинг ВНЗ у номінації за кількістю абітурієнтів зарахованих на бюджет. Очолює топ рейтинг, зарахованих до бюджету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», друге місце в рейтингу посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Назва навчального закладуЗараховані на бюджет
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського » 3368
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) 2571
3 Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП) 1921
4 Львівський державний університет імені Івана Франка (ЛНУ) 1669
5 Національний авіаційний університет (НАУ) 1039
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1000
7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) 876
8 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ) 854
9 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) 812
10 Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) 787

Рейтинг ВНЗ України

  • За алфавітом
  • По даті